ความลับของยางซิลิโคน

ยางซิลิโคน Silicone Rubber ( Polysiloxane) เป็นยางที่มีส่วนประกอบโครงสร้างหลักอะตอมของซิลิกอน ( Si) และออกซิเจน (O) มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายแก้ว ซึ่งยางซิลิโคนแต่ละเกรดจะมีความแตกต่างกันที่หมู่โมเลกุลที่เข้ามาเกาะกับโครงสร้างหลักทำให้มีคุณสมบัติและการเรียกชื่อที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น VMQ , PMQ , FMQ , PVMQ ,FVMQ เป็นต้น

คุณสมบัติยางซิลิโคน

 • คุณสมบัติฟู้ดเกรด (FDA) ยางซิลิโคนมีคุณสมบัติฟู้ดเกรด ยางซิลิโคนถือว่าเป็นยางที่มีความบริสุทธิ์สูง โดยเฉพาะเกรดยางซิลิโคนฟู้ดเกรด และ Medical Grade สามารถใช้งานสัมผัสอาหาร การผลิตยาง และวัสดุชื้นส่วนทางการแพทย์
 • การทนความร้อน ยางซิลิโคนสามารถทนความร้อนสูงสุด +315 C
 • การทนความเย็น ปกติยางซิลิโคนสามารถทนความเย็นต่ำสุด -70 C และมีเกรดพิเศษที่สามารถทนความเย็นถึง -100 C โดยที่ยังคงคุณสมบัติของยางซิลิโคน
 • คุณสมบัติเชิงกลไม่ดี ยางซิลิโคนไม่ทนต่อแรงดึง ไม่ทนต่อการฉีกขาดและการขัดถูก
 • ทนการเสื่อมสภาพที่ดีเยี่ยม เนื่องจากพันธะ Si-O ที่มีพลังงานสูงกว่าโครงสร้างยางทั่วไปทำให้ทนต่อความร้อนสูง ทนต่อ ออกซิเจน แสงแดด ozone และสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม
 • การทนรังสี ยางซิลิโคนสามารถทนต่อรังสีในระดับที่เยี่ยมเมื่อเทียบกับยางชนิดอื่นๆดดยเฉพาะ PVMQ
 • ความเป็นฉนวน ยางซิลิโคนมีความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่สูงมาก แม้อุณหภูมิที่สูงขึ้นก็ยังคงรักษาความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี
 • Compression set ยางซิลิโคนให้ค่า Compression set ที่ดี
 • การทนต่อน้ำมันและสารเคมี ยางซิลิโคนสามารถทนต่อน้ำมันปานกลาง ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืช หรือน้ำมันสัตว์ สามารถทนต่อกรดขด่างเจือจาง รวมทั้งสารละลายทางการแพทย์ แต่ยางซิลิดคนจะไม่ทนต่อน้ำมันเชื้อเพลิง คีโตน อีเธอร์ และสารประกอบไฮโครคาร์บอนที่มีคลอรีนเป็นองคืประกอบ
 • การซึมผ่านของก๊าซ ยางซิลิโคนมีปริมาตรโมเลกุลสูง ทำให้การซึมผ่านของก๊าซและของเหลวสูงกว่ายางชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะยางNBR และะ IIR สูงกว่าถึง 100 เท่า
 • การติดไฟ ยางซิลิโคนทนต่อการติดไฟได้ดี อูหภูมิการติดไฟสูงถึง 400 C ติดไฟช้า และเมื่อถูกเผาไหม้ก็จะเหลือเถ้าซิลิกา ไม่มีควันดำ
 • การทนต่อเชื้อราและแบคทีเรีย มีความทนทานต่อเชื้อราและแบคทีเรียได้ดี
 • คุณสมบัติพื้นผิว ยางซิลิโคนมีผิวเรียบลื่น ไม่ชอบน้ำ และไม่เกาะติดกับพื้นผิวที่เหนียว และน้ำแข็ง

เกรดยางซิลิโคนที่เรามีให้บริการ

 • ยางซิลิโคนเกรดทั่วไป
 • ยางซิลิโคนฟู้ดเกรด
 • ยางซิลิโคนMedical Grade
 • ยางซิลิโคนทนความร้อน 270 C
 • ยางซิลิโคนทนความร้อน 315 C
 • ยางซิลิโคนทนน้ำมัน
 • ยางซิลิโคนทสไอน้ำและความร้อนสูง
 • ยางซิลิโคนทนความเย็นต่ำ -100 C
 • ยางซิลิโคน High Tensile Strength
 • ยางซิลิโคนเกรดนำไฟฟ้า

การบริการ

 • Custom Cross Section
 • Custom Compounding
 • Splicing / Jointing
 • Self-Adhesive Tape
 • Cut-To-Length
 • Punching
 • Printing

Industry Served

 • Food & Beverage Processing
 • Medical Devices
 • Architecture
 • Building & Construction
 • Automotive
 • Aerospace

Contact Us.

AlphaSeals By PTI Global Products Company Limited