Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

ซีลยางทนสารเคมี

ซีลยางโปรไฟล์ทนสารเคมี  ( Chemical Resistant Rubber Seals Extrusion) เป็นซีลยางที่ใช้งานสำหรับการทนสารเคมี  เช่น  Alkalies (Dilute /Concentrated) , Acids (Dilute /Concentrated) , ketones ,  Esters  Alkly phosphate , Halogenated Solvent , Refrigerant Ammonia  เป็นต้น  ซึ่งการทนสารเคมีแต่ละประเภท ก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบยางที่เลือกใช้เหมาะสม เพื่อซีลยางจะไม่เสียรูประหว่างการใช้งาน และสามารถใช้งานได้นานมากขึ้น     การใช้งาน เช่นซีลฝาถัง หรือซีลปะเก็นทนสารเคมี เป็นต้น

หากท่านต้องการซีลยางทนสารเคมี ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่เติมได้ที่

CONTACT US.

Alpha-Seals  Brand

ฝ่ายขาย  Tel: 02-489-5525 / 098-253-9956

Technical Sales  Tel: 086-307-7319

LINE @ptiglobal / LINE ID : ptirubber

Email: ptirubber@hotmail.com / sale@ptiglobalproducts.co.th

 

 

%d bloggers like this: