ซีลยางโปรไฟล์ต่อมุม-Spliced Extrusion

Alpha-Seals เราบริการผลิตซีลยางโปรไฟล์ปะเก็น หรือ ซีลยางโอริงขนาดใหญ่ สำหรับประกอบเครื่องจักรต่างๆ เราผลิตด้วยวิธีการต่อมุม ( Spliced Rubber Extrusion) เราบริการต่อมุมทั้งแบบ Cold Vulcanization และ Hot Vulcanization โดยการใช้กาวต่อ และ ต่อด้วยยาง ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะ / Spec. การใช้งานของซีลยางแต่ละประเภท    ซึ่งวิธีการต่อมุมซีลยางโปรไฟล์ ทำให้สามารถได้ ปะเก็น / Rubber Frame หรือซีลยางโอริง , ซีลยางประกอบเครื่องจักร ได้หลากหลาย SIZE ตามที่ต้องการและยังสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย


ตัวอย่าง การต่อมุมชิ้นงาน

This slideshow requires JavaScript.


ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งผลิตได้ที่

 

ฝ่ายขาย  Tel: 024895525 / 0926568846

LINE@: @ptiglobal

Technical Sales  Tel: 086-307-7319

Email:  ptig_sale1@hotmail.com / ptirubber@hotmail.com

http://www.alphaseals.com