Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

ซีลยางโปรไฟล์ต่อมุม-Spliced Extrusion

Alpha-Seals เราบริการผลิตซีลยางโปรไฟล์ปะเก็น หรือ ซีลยางโอริงขนาดใหญ่ สำหรับประกอบเครื่องจักรต่างๆ เราผลิตด้วยวิธีการต่อมุม ( Spliced Rubber Extrusion) เราบริการต่อมุมทั้งแบบ Cold Vulcanization และ Hot Vulcanization โดยการใช้กาวต่อ และ ต่อด้วยยาง ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะ / Spec. การใช้งานของซีลยางแต่ละประเภท    ซึ่งวิธีการต่อมุมซีลยางโปรไฟล์ ทำให้สามารถได้ ปะเก็น / Rubber Frame หรือซีลยางโอริง , ซีลยางประกอบเครื่องจักร ได้หลากหลาย SIZE ตามที่ต้องการและยังสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย


ตัวอย่าง การต่อมุมชิ้นงาน

This slideshow requires JavaScript.


ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งผลิตได้ที่

 

@ptiglobalฝ่ายขาย  Tel: 02-489-5525 / 098-253-9956

LINE @ptiglobal

Technical Sales  Tel: 086-307-7319

Email: sale@alphaseals.com  / ptirubber@hotmail.com

sale@ptiglobalproducts.co.th

http://www.alphaseals.com

%d bloggers like this: