Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

ซีลยางโปรไฟล์ ติดเทปกาว

ALPHA-SEAL logoราบริการผลิตซีลยางโปรไฟล์ติดเทปกาว ( Bonding Tape Application) สำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน เช่น ซีลยางติดเทปกาวสำหรับโคมไฟ , ซีลยางติดเทปกาวสำหรับขอบประตู , ซีลยางติดเทปกาวสำหรับโครงสร้างต่างๆ เป็นต้น  การเลือกใช้เทปกาวนั้น ต้องเหมาะกับการใช้กับยาง และวัสดุพื้นผิว แต่ละประเภท รวมถึงความหนาที่เลือกใช้ เป็นต้น

Alpha seals เรามีทั้งเทปกาวทั้งแบบ Tissue tape /Acrylic foam tape ( 3 M , NITTO ) หลากหลายความหนา และ Spec. การใช้งาน ให้ท่านเลือก

%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c-%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a7

จำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ : 100 เมตร

@ptiglobal

CONTACT US

ฝ่ายขาย : 0 2489 5525 / 09 8253 9956

Technical Sales : 08 6307 7319

LINE:  @ptiglobal / ptirubber

Email: ptirubber@hotmail.com / sale@ptiglobalproducts.co.th

http://www.alphaseals.com

 

%d bloggers like this: