Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

ยางคลอโรพรีน หรือยาง CR

Chloroprene Rubber หรือยาง CR มีชื่อเรียกทางการค้าทั่วไปว่า ยางนีโอพรีน ( Neoprene) เป็นยางที่มีสมบัติเชิงกลที่ดี  ทนต่อการติดไฟ ทนน้ำมัน สภาพอากาศ และโอโซน

Chloroprene Rubber มีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้

  • สามารถทนอุณหภูมิในช่วง -50 to +140  °C
  • ทนการติดไฟ
  • ทนทานต่อแรงดึงและการฉีกขาด
  • ทนน้ำมันและสารเคมี ปานกลาง
  • ทนโอโซนและสภาพแวดล้อมได้ดี

Alpha seals เราจำหน่ายและผลิตยางคลอโรพรีน เอ๊กซ์ทรูชั่น ( EPDM EXTRUSION) สำหรับการใช้งานหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ซีลยางกันลามไฟ , ซีลยางทนสารเคมี , ซีลยางสำหรับงานทางไฟฟ้า , โอริงคอร์ด เป็นต้น

%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%99-cr

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งผลิตยางคลอโรพรีน หรือยาง CR ได้ที่

ฝ่ายขาย Tel: 02-489-5525 / 098-253-9956 ( LINE ID : ptirubber)

Technical Sales : 086-307-7319 ( LINE @ptiglobal)

Email: ptirubber@hotmail.com / sale@ptiglobalproducts.co.th

%d bloggers like this: