Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

ยางซิลิโคนเอ๊กซ์ทรูชั่น

Silicone Extrusion – ยางซิลิโคน เป็นยางที่นิยมนำไปใช้งาน หลากหลาย   Aplha-Seals เราจำหน่าย-ผลิตซีลยางซิลิโคน สำหรับหลากหลายประเภทการใช้งาน เช่น ซีลตู้อบ ( Oven Door Seals ), ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางซิลิโคนทนน้ำมัน (Silicone Oil Resistant Grade) , ซีลยางซิลิโคน Food Grade (FDA) , ซีลยางซิลิโคนกันลามไฟ ( UL94 V-0) เป็นต้น

 

 

%d bloggers like this: