ซีลตู้อบ e-profiles

ซีลยางตู้อบ e-profiles (Oven Door Seals – e profiles) เป็นซีลยางตู้อบที่มีลักษณะหน้าตัดคล้ายตัว e  ซึ่งใช้งานสำหรับเป็นซีลประกอบกับขอบตู้อบต่างๆ เช่น ซีลตู้อบยาง , ซีลตู้อบพ่นสี ,ซีลตู้อบอาหาร ซีลตู้อบSilicone Free , ซีลตู้อบไอน้ำ , ซีลตู้อบทนความร้อน 100 °C , ซีลตู้อบทนความร้อน150 °C , ซีลตู้อบทนความร้อน 200 °C ,  ซีลตู้อบทนความร้อน 250 °C เป็นต้น

Alphaseals เราจำหน่ายซีลยางตู้อบ e-profiles พร้อมส่ง และบริการรับผลิตตามแบบ Drawing /Spec. การใช้งาน ปัจจุบันเรามีบริการรับผลิตซีลยางตู้อบ e-profiles หลาหลายเกรดการใช้งาน เช่น ซีลยางตู้อบ e-profiles ซิลิโคน (220 °C / 270 °C / 315 °C / FDA / Oil Resistant Grade / UL) , ซีลยางตู้อบe-profiles FKM , ซีลยางตู้อบ e-profiles EPDM , ซีลยางตู้อบ e-profiles ทนน้ำมัน , ซีลยางตู้อบ e-profiles ทนไอน้ำ , ซีลยางตู้อบ e-profiles ฟู้ดเกรด เป้นต้น