AlphaSeals™ บริการรับผลิตซีลยางโปรไฟล์ “Silicone Free ” หลากหลายหน้าตัด cross Section การใช้งาน  ( Cross Section SIZE : 5-50 mm) ควบคุมสูตรการผลิตและกระบวนการผลิตไม่มีส่วนผสมของซิลิโคน Silicone Free เพื่อให้เหมาะสำหรับการใช้งานเช่นอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์  ซีลตู้อบ Hardisk หรือซีลยางที่ต้องไม่มีส่วนผสมของ Silicone ( Silicone Free ) เป็นต้น

ซีลยางตู้อบ Silicone Free

 

 

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งผลิตซีลยาง Silicone Free ได้ที่ Tel. 0 2489 5525 / 09 8253 9956  LINE @ptiglobal  Email: ptirubber@hotmail.com / sale@ptiglobalproducts.co.th