Categories
เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยมความหนา 1.5 mm Rubber Strip Silicone Rubber Strip หนา 1.5 mm Silicone Rubber Strips

ซีลยางซิลิโคนสีเหลี่ยมหนา 1.5 mm

Silicone Rubber Strip หนา 1.5 mm Tel 0 2489 5525 / 09 8253 9956 LINE @ptiglobal

Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 1.5 mm.jpg

By PTI GROUP

ผู้ให้บริการรับผลิตชิ้นส่วนยางและพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม เราให้บริการรับผลิตทั้งงาน O.E.M ส่งโรงงานประกอบด้วยมาตรฐานการผลิตสากลและทันสมัย มีการทดสอบทั้ง In-House และ Third Party เราบริการผลิตด้วยกระบวนการเอ๊กซ์ทรูชั่น และการอัดขึ้นรูป