Categories
ซีลยางซิลิโคนสีเหลี่ยม หนา 8 mm Rubber Strips

ซีลยางซิลิโคนสีเหลี่ยม หนา 8 mm

Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 8 mm.jpg

By PTI GROUP

ผู้ให้บริการรับผลิตชิ้นส่วนยางและพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม เราให้บริการรับผลิตทั้งงาน O.E.M ส่งโรงงานประกอบด้วยมาตรฐานการผลิตสากลและทันสมัย มีการทดสอบทั้ง In-House และ Third Party เราบริการผลิตด้วยกระบวนการเอ๊กซ์ทรูชั่น และการอัดขึ้นรูป