ซีลยางซิลิโคนสีเหลี่ยม หนา 5 mm

ซีลยางซิลิโคนสีเหลี่ยม หนา 9 mm

Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 9 mm.jpg