ขั้นตอนการขอราคา

ในการขอราคาแต่ละครั้ง  AlphaSeals™ ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล เพื่อผลประโยชน์ต่อท่านเอง ไม่ว่าท่านจะเป็น End User (ลูกค้าสั่งใช้เองในโรงงาน) และ/ หรือ Trading (ลูกค้าที่ต้องการนำไปขายต่อ).  AlphaSeals™  เรามุ่งเน้นบริการและให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุด


ข้อมูลการขอราคา

 • Spec./ Drawing / Sample
 • Applications
 • Quantity
 • Certifications
 • Time
 • Contact Person

Spec./ Drawing/Sample

Spec./ Drawing หรือตัวอย่างสินค้า  เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะเป็นตัวบ่งบอก ขนาด  ความแข็ง อุณหภูมิการใช้งาน  วัตถุดิบยางที่ต้องการเลือกใช้  สี เป็นต้น เพื่อทาง Alphaseals™จะเลือกให้ตรงและเหมาะตามลักษณะการใช้งานจริง


Applications

Applications หรือการใช้งานเป็นตัวบ่งบอกถึงการใช้งาน สภาพการใช้งาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน เงื่อนไขข้อกำหนดอื่นๆ  เพราะหากไม่ทราบถึงลักษณะการใช้งานจริงแล้ว อาจทำให้ชิ้นงานเหล่านั้นใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ


Quantity

ในการขอใบเสนอราคาทุกครั้งจำนวนการสั่งซื้อต่อครั้งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากเพื่อทางฝ่ายต้นทุน AlphaSeals™ประเมินสามารถขึ้นผลิตให้ลูกค้าได้หรือไม่ นอกจากนี้จำนวนก็มีผลต่อราคา ต้นทุนการผลิต กระบวนการผลิต .  การสั่งจำนวนน้อย VS. จำนวนปริมาณมาก ราคาก็จะแตกต่างกัน


Certifications

ปัจจุบันทาง AlphaSeals™ เรามีใบ Cer. FDA / REACH / RoHS / UL ให้ลูกค้าสำหรับชิ้นงานประเภทนั้นๆ แต่หากลูกค้าต้องการใบรับรองอื่นๆ นอกเหนือ กรุณาแจ้ง เพราะ Cer. บางประเภทอาจต้องส่งทดสอบในประเทศ หรือ ต่างประเทศ และมีค่าใช้จ่ายเพื่มเติม.


Time

กำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการใช้สินค้า เพื่อทาง AlphaSeals™ จะได้ประเมินได้ว่าสามารถผลิตให้ได้ทันตามกำหนดหรือไม่ เนื่องจากในการสั่งผลิตแต่ละครั้งทาง AlphaSeals™ จะต้องวางแผนการผลิต เตรียมวัตถุดิบคอมปาวด์ / ทำ Tooling  รวมถึงการส่งตัวอย่างให้ลูกค้า Approved ( กรณี New Project) ซึ่งระยะเวลาโดยเฉลี่ย 15-30 วัน โดยประมาณ


Contact Person

เพื่อสะดวกในการติดต่อ ขอข้อมูลเพิ่มเติมและส่งใบเสนอราคารบกวนลูกค้าระบุ

 • ชื่อผู้ติดต่อ
 • บริษัท
 • เบอร์ติดต่อ
 • เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
 • Email:

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือคะ

ท่่านสามารถขอใบเสนอราคาได้ที่ Tel: 0 2408 2583-4  MB : 09 2656 8846  LINE@ @ptiglobal

Technical Engineer MB : 08 6307 7319

Email: ptig_sale1@hotmail.com / ptiproduct@hotmail.com