ซีลยางทนสารเคมี

AlphaSeals™รับผลิตซีลยางทนสารเคมี ( Chemical resistance Rubber seals Profiles) หลากหลายหน้าตัด Profiles ให้ท่านเลือกใช้งาน ซีลยางสามารถทนสารเคมีกรดด่าง สารละลายต่างๆ MEK , Nitric Acid (0-50%) , Hydrogen Peroxide , Potassium Hydroxide 50 % , Silver Nitrate etc.

รับผลิตซีลยางโปรไฟล์ทนสารเคมี-1