ซีลยางทนโอโซน

AlphaSeals™ รับผลิตซีลยางทนโอโซน ( Ozone Resistance Rubber Seals Profiles) หลากหลายหน้าตัดการใช้งาน ซีลยางโปรไฟล์ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม เมื่อโดนโอโซนผิวไม่แตก ไม่เกิดการเสื่อมสภาพ เหมาะสำหรับการใช้งานซีลยางที่ต้องสัมผัสโอโซน ระบบบำบัดน้ำเสีย ห้อง Lab ห้องทดลอง หรือ Line การผลิตสำหรับอุตสาหกรรม เป็นต้น

รับผลิตซีลยางโปรไฟล์ทนโอโซน-1