ซีลยางโปรไฟล์ทนความร้อนสูง

AlphaSeals™รับผลิตซีลยางโปรไฟล์ทนความร้อนสูง ( High Heat Resistance Rubber Seals Profiles) สามารถทนความร้อนสูงสุด +315 °C เหมาะสำหรับการใช้งานเช่น ซีลยางขอบประตูตู้อบ ซีลยางตู้อบยางพารา ซีลยางตู้อบห้องพ่นสี ซีลยางตู้อบอาหาร ซีลยางตู้อบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ซีลยางตู้อบไอน้ำ ซีลยางเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

รับผลิตซีลยางโปรไฟล์ทนความร้อนสูง-1