Categories
ซีลยางตู้อบ ซีลยางทนความร้อนสูง ซีลหม้อนึ่ง ซีลหม้อนึ่งไอน้ำ ซีลหม้ออบ ซีลเตาอบ รับผลิตซีลยางโปรไฟล์ทนความร้อนสูง Our Properties

ซีลยางโปรไฟล์ทนความร้อนสูง

รับผลิตซีลยางโปรไฟล์ทนความร้อนสูง Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846

AlphaSeals™รับผลิตซีลยางโปรไฟล์ทนความร้อนสูง ( High Heat Resistance Rubber Seals Profiles) สามารถทนความร้อนสูงสุด +315 °C เหมาะสำหรับการใช้งานเช่น ซีลยางขอบประตูตู้อบ ซีลยางตู้อบยางพารา ซีลยางตู้อบห้องพ่นสี ซีลยางตู้อบอาหาร ซีลยางตู้อบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ซีลยางตู้อบไอน้ำ ซีลยางเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

รับผลิตซีลยางโปรไฟล์ทนความร้อนสูง-1

By PTI GROUP

ผู้ให้บริการรับผลิตชิ้นส่วนยางและพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม เราให้บริการรับผลิตทั้งงาน O.E.M ส่งโรงงานประกอบด้วยมาตรฐานการผลิตสากลและทันสมัย มีการทดสอบทั้ง In-House และ Third Party เราบริการผลิตด้วยกระบวนการเอ๊กซ์ทรูชั่น และการอัดขึ้นรูป