ซีลยางสี่เหลี่ยม EPDM (EPDM Rubber Strip)

ซีลยางสี่เหลี่ยมอีพีดีเอ็ม (EPDM RUBBER STRIP) ซีลยางอีพีดีเอ็มหน้าตัดสี่เหลี่ยม เหมาะสำหรับการใช้งานด้านซีล ซีลตู้อบ  ซีลกันน้ำ ซีลกันฝุ่น เป็นต้น ซีลยางทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ทนโอนโซนUV แสงแดด ไอน้ำ อีกทั้งยังสามารถทนสารเคมีได้ดี อุณหภูมิการใช้งานอยู่ระหว่าง -70 to + 160 °C เรามีความหนาให้ท่านเลือกใช้งาน 0.5-50 mm

EPDM RUBBER STRIP


STANDARD SIZE

ซีลยางโปร์ไฟล์สี่เหลี่ยมEPDM ความหนา 0.5 mmซีลยางโปร์ไฟล์สี่เหลี่ยมEPDM ความหนา 1 mmซีลยางโปร์ไฟล์สี่เหลี่ยมEPDM ความหนา 1.5 mmซีลยางโปร์ไฟล์สี่เหลี่ยมEPDM ความหนา 2 mmซีลยางโปร์ไฟล์สี่เหลี่ยมEPDM ความหนา 3 mmซีลยางโปร์ไฟล์สี่เหลี่ยมEPDM ความหนา 4 mmซีลยางโปร์ไฟล์สี่เหลี่ยมEPDM ความหนา 5 mmซีลยางโปร์ไฟล์สี่เหลี่ยมEPDM ความหนา 6 mmซีลยางโปร์ไฟล์สี่เหลี่ยมEPDM ความหนา 7 mmซีลยางโปร์ไฟล์สี่เหลี่ยมEPDM ความหนา 8 mmซีลยางโปร์ไฟล์สี่เหลี่ยมEPDM ความหนา 9 mmซีลยางโปร์ไฟล์สี่เหลี่ยมEPDM ความหนา 10 mmซีลยางโปร์ไฟล์สี่เหลี่ยมEPDM ความหนา 11 mmซีลยางโปร์ไฟล์สี่เหลี่ยมEPDM ความหนา 12mmซีลยางโปร์ไฟล์สี่เหลี่ยมEPDM ความหนา 15 mm

ซีลยางโปร์ไฟล์สี่เหลี่ยมEPDM ความหนา16 mm

ซีลยางโปร์ไฟล์สี่เหลี่ยมEPDM ความหนา 18 mm

ซีลยางโปร์ไฟล์สี่เหลี่ยมEPDM ความหนา 20 mmซีลยางโปร์ไฟล์สี่เหลี่ยมEPDM ความหนา25 mmซีลยางโปร์ไฟล์สี่เหลี่ยมEPDM ความหนา 30 mmซีลยางโปร์ไฟล์สี่เหลี่ยมEPDM ความหนา 40 mmซีลยางโปร์ไฟล์สี่เหลี่ยมEPDM ความหนา 45 mmซีลยางโปร์ไฟล์สี่เหลี่ยมEPDM ความหนา50 mm