Categories
ซีลยางกลมตันทนน้ำมัน ซีลยางกลมตันทนน้ำมัน DIA. 8 mm ยางNBR กลมตัน DIA. 8 mm รับผลิตซีลยางNBR กลมตัน OUR PROJECT

ซีลยางกลมตันทนน้ำมัน DIA. 8 mm

ซีลยางกลมตันทนน้ำมันดีเยี่ยม DIA. 8 mm ผลิตด้วยวัตถุดิบยาง NBR เกรดพิเศษเฉพาะของ AlphaSeals ซีลยางยังมีความยืดหยุ่นทนน้ำมันดีเยี่ยม น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันพืช น้ำมันสัตว์

ซีลยางกลมตันทนน้ำมัน DIA. 8 mm

ซีลยางกลมตันทนน้ำมันดีเยี่ยม DIA. 8 mm ผลิตด้วยวัตถุดิบยาง NBR เกรดพิเศษเฉพาะของ AlphaSeals ซีลยางยังมีความยืดหยุ่นทนน้ำมันดีเยี่ยม น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันพืช น้ำมันสัตว์

By PTI GROUP

ผู้ให้บริการรับผลิตชิ้นส่วนยางและพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม เราให้บริการรับผลิตทั้งงาน O.E.M ส่งโรงงานประกอบด้วยมาตรฐานการผลิตสากลและทันสมัย มีการทดสอบทั้ง In-House และ Third Party เราบริการผลิตด้วยกระบวนการเอ๊กซ์ทรูชั่น และการอัดขึ้นรูป