Cross Section เรื่องสำคัญที่คุณต้องรู้

Cross Section เป็นรูปร่าหน้าตัดของซีลยางโปรไฟล์ หรือซีลยางที่ผ่านการผลิตด้วยกระบวนการเอ๊กซ์ทรูชั่น ( Extrusion Process) ซึ่งมีรูปร่างหน้าตัดต่างๆ อาทิเช่น e -profile , P-Profile , D-Profile , ซีลยางรังผึ้งเป็นต้น

หน้าตัด Cross section เป็นตัวบ่งรูปร่าง และขนาด ช่วยให้คุณเลือกซื้อ หรือสั่งผลิตซีลยางได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในการเลือกซื้อซีลยาง หรือสั่งผลิตซีลยาง อย่าลืมระบุหน้าตัดที่ต้องการ และขนาด ในการเลือกซื้อ หรือสั่งผลิต ด้วยค่ะ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการสั่งผลิตซีลยางโปรไฟล์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่แบรนด์ AlphaSeals

Tel: 022577145. MB : 0863077319

Email: info@ptigroups.com

LINE OA @PTIGLOBAL

Email: info@ptigroups.com.