Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

ALPHA-SEALS คือใคร

 

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางเอ๊กซ์ทรูชั่น1.JPG

Alpha Seals เราคือผู้เชี่ยวชาญผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ ( Rubber Seals Profiles) ที่ผลิตด้วยกระบวนการเอ๊กซ์ทรูชั่น ( Extrusion Process) ด้วยการไหลยางคอมปาวด์ผ่าน Die Tooling ที่มีหน้าตัด ( Cross Section) หลากหลายแบบ ไหลยางออกมาเป็นเส้น ตามหน้าตัดที่ต้องการ  นำมาผ่านขั้นตอนการวัลคาไนเซชั่น หรือการทำให้ยางสุก ผ่านการ QA. ตรวจเช็คคุณภาพก่อนส่งมอบถึงมือท่าน

 

%d bloggers like this: