Author Archives

PTI GROUP

ผู้ให้บริการรับผลิตชิ้นส่วนยางและพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม เราให้บริการรับผลิตทั้งงาน O.E.M ส่งโรงงานประกอบด้วยมาตรฐานการผลิตสากลและทันสมัย มีการทดสอบทั้ง In-House และ Third Party เราบริการผลิตด้วยกระบวนการเอ๊กซ์ทรูชั่น และการอัดขึ้นรูป

ซีลยางกลมตันทนน้ำมัน DIA. 8 mm

ซีลยางกลมตันทนน้ำมันดีเยี่ยม DIA. 8 mm ผลิตด้วยวัตถุดิบยาง NBR เกรดพิเศษเฉพาะของ AlphaSeals ซีลยางยังมีความยืดหยุ่นทนน้ำมันดีเยี่ยม น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันพืช น้ำมันสัตว์

ซีลยางEPDMกลมตัน Dia. 12 mm

ซีลยางEPDMกลมตัน ( EPDM Round Cord ) DIA. 12 mm หรือ โอริงคอร์ด หน้าตัดกลมตันเหมาะสำหรับการใช้งานด้านซีล กันน้ำ กันฝุ่น กันความร้อน ประกอบติดตั้งง่าย ซีลยางมีความยืดหยุ่นสูง ทนความร้อน ทนUV Ozone และทนต่อสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม