Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: +66(0)2-489-5525 / 09 8253 9956

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

ผู้เขียน: .

138 Posts

ซีลตู้อบอาหาร, ซีลยางประกอบเครื่องจักรฟู้ดเกรด, ซีลยางฟู้ดเกรด ประกอบเครื่องจักรไลน์การผลิต, ซีลยางฟู้ดเกรด O.E.M, ซีลยางฟู้ดเกรดงานซ่อมบำรุงอะไหล่ทดแทนการนำเข้า, ซีลยางโปรไฟล์ฟู้ดเกรดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, ซีลเครื่องใช้ไฟฟ้า, ซีลเตาอบหารหาร

ซีลยางโปรไฟล์ฟู้ดเกรดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

ซีลยางขอบกระจก (Glazing Seals), ซีลยางขอบหน้าต่าง (Window Seals), ซีลยางปะเก็น ( Extruded Rubber Gasket ), ซีลยางโปรไฟล์รถขนส่ง, ซีลยางโปรไฟล์รถทหาร, ซีลยางโปรไฟล์รถบรรทุก, ซีลยางโปรไฟล์รถไฟ, ซีลยางโปรไฟล์สำหรับเรือ

ซีลยางโปรไฟล์สำหรับอุตสาหกรรมขนส่ง

ซีลตู้อบ, ซีลตู้อบ ฟู้ดเกรด, ซีลตู้อบ Omega QH162205RO, ซีลตู้อบ Stream, ซีลตู้อบซิลิโคน, ซีลตู้อบซิลิโคน Omega Shapes, ซีลตู้อบทนความร้อนสูง 315 C, ซีลตู้อบพร้อมส่ง, ซีลตู้อบสตรีม, ซีลยางตู้อบ

ซีลตู้อบ Omega QH162205RO

ซีลยาง U-Channels ซีลยางกันกระแทก, ซีลยางกันกระแทก, ซีลยางกันกระแทก EPDM, ซีลยางกันบาด U-Channels, ซีลยางกันบาดขอบกระจก, ซีลยางกันบาดร่อง 2 mm, ซีลยางกันบาดอะลูมิเนียม, รับผลิตซีลยางกันกระแทก

ซีลยาง U-Channels ซีลยางกันกระแทก