Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: +66(0)2-489-5525 / 09 8253 9956

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

หมวดหมู่: ซีลตู้อบ

15 Posts

ซีลตู้อบ, ซีลตู้อบ ฟู้ดเกรด, ซีลตู้อบ e-profile, ซีลตู้อบ e-profiles EP222002G, ซีลตู้อบ Stream, ซีลตู้อบฟู้ดเกรด e-profile, ซีลยางตู้อบ, ซีลยางทนความร้อนสูง, ซีลหม้อนึ่งไอน้ำ, e-section

ซีลตู้อบฟู้ดเกรด e-profile พร้อมส่ง

ซีลตู้อบ, ซีลตู้อบ ฟู้ดเกรด, ซีลตู้อบ ฟู้ดเกรด  Rubber Strips, ซีลยางตู้อบ ฟู้ดเกรด Mushroom Profile, ซีลยางตู้อบ ฟู้ดเกรด Omega Seals, ซีลยางตู้อบ ฟู้ดเกรด P-Profiles, ซีลยางตู้อบ ฟู้ดเกรด Rubber CORD, ซีลยางตู้อบ ฟู้ดเกรด Tadpole, ซีลยางตู้อบ ฟู้ดเกรดสี่เหลี่ยมคางหมู, ซีลยางตู้อบฟู้ดเกรด D-Profiles, ซีลยางตู้อบฟู้ดเกรด e-profiles

ซีลตู้อบ ฟู้ดเกรด