Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: +66(0)2-489-5525 / 09 8253 9956

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

หมวดหมู่: ซีลยางตู้ไฟ S-Profiles

5 Posts

ซีลยาง S-Profile GR-S-003, ซีลยาง S-profiles, ซีลยาง S-Profiles GR-S-001, ซีลยาง S-Profiles GR-S-002, ซีลยางขอบกระจก S-Profiles, ซีลยางตู้ดับเพลิง fire cabinet, ซีลยางตู้ไฟ S-Profiles, ซีลยางสำหรับFire Hose Cabinet, Rubber Seals For Building & Construction

ซีลยางตู้ดับเพลิง fire cabinet