Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: +66(0)2-489-5525 / 09 8253 9956

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

หมวดหมู่: ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร

6 Posts

ซีลยางกันบาด, ซีลยางกันบาด ซีลยางกระดูกงู, ซีลยางกันบาด Square-U-Channels, ซีลยางกันบาด U-Channels, ซีลยางกันบาดอะลูมิเนียม, ซีลยางตู้ไฟ, ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยางเสียบกันบาด, ซีลยางเสียบกันบาด ซีลยางกระดูกงู RE-WP-007, ซีลยางเสียบขอบตู้ไฟ

ซีลยางเสียบกันบาด ซีลยางกระดูกงู RW-EP-007