สิ่งที่น้อยคนจะรู้ ! เกี่ยวกับการต่อมุมซีลยางโปรไฟล์

สิ่งที่น้อยคนจะรู้ ! เกี่ยวกับการต่อมุมซีลยางโปรไฟล์
ซีลยางโปรไฟล์ที่มีหน้าตัดต่างๆ ผ่านการผลิตด้วยกระบวนการเอ๊กซ์ทรูชั่น ( Extrusion Process) นำมาต่อมุมเพื่อใช้งานเป็นซีล ปะเก็น ประกอบตู้อบ ซีลฝากล่องอาหาร หรือเครื่องจักรต่างๆ จะมีวิธีการต่อมุมแบบไหนบ้าง ติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะ

1 2