Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

หมวดหมู่: ซีลยาง T-Profiles

4 Posts

ซีลตู้อบ, ซีลตู้อบ ฟู้ดเกรด, ซีลตู้อบ T-Profile, ซีลตู้อบ T-Profiles, ซีลตู้อบซิลิโคน, ซีลตู้อบซิลิโคนสีแดงอิฐ, ซีลตู้อบทนความร้อนสูง, ซีลตู้อบทนความร้อนสูง 315 C, ซีลตู้อบพร้อมส่ง, ซีลยาง T-Profiles, ซีลยางตู้อบ, ซีลยางทนความร้อนสูง, โรงงานผลิตซีลยางตู้อบ T-Profiles

ซีลตู้อบ T-Profile QH251403RT