Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

หมวดหมู่: Rubber Strip

7 Posts

ซีลยางสี่เหลี่ยมซิลิโคน หนา 3 mm, ซีลยางสี่เหลี่ยมซิลิโคนสีแดงอิฐ, ซีลยางสี่เหลี่ยมซิลิโคนสีแดงอิฐ width 50 mm, ซีลยางสี่เหลี่ยมซิลิโคนสีแดงอิฐทนความร้อนสูง, High Heat Resistance Silicone Rubber Strip, Rubber Strip, Rubber Strips

ซีลยางสี่เหลี่ยมซิลิโคนสีแดงอิฐ 50X5 mm

ซีลยางสี่เหลี่ยมซิลิโคนทนความร้อนสูง, ซีลยางสี่เหลี่ยมซิลิโคนสีแดงอิฐ, ซีลยางสี่เหลี่ยมซิลิโคนสีแดงอิฐ Thickness 8 mm, ซีลยางสี่เหลี่ยมซิลิโคนสีแดงอิฐ W50XT8 mm, ซีลยางสี่เหลี่ยมซิลิโคนสีแดงอิฐ width 50 mm, ซีลยางสี่เหลี่ยมซิลิโคนสีแดงอิฐทนความร้อนสูง, Rubber Strip, Rubber Strips, Silicone Rubber Strips

ซีลยางสี่เหลี่ยมซิลิโคนสีแดงอิฐ W50XT8 mm