Extruded Rubber expansion joint ซีลยางอุดร่องคอนกรีต

Extruded Rubber Expansion joint เป็นซีลยางสำหรับอุดร่องคอนกรีต ใช้สำหรับประกอบติดตั้งเชื่อมต่อกับคอนกรีต หรือแผ่นอะลูมิเนียม ช่วยในการรองรับการขยายตัวและหดตัวของคอนกรีตและอลูมิเนียม 

Extruded Rubber Expansion joint หรือซีลยางอุดร่องคอนกรีต ผ่านการผลิตด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น (Extrusion Process) ที่มีหน้าตัดรูปแบบต่างๆ เช่น ลักษณะคล้ายรังผึ้ง และปีกนก ทำให้มีการเรียกกันติดปากว่า ซีลยางรังผึ้ง , ซีลยางปีกนก เป็นต้น

ซีลยางExpansion joint หรือ ซีลยางอุดร่องคอนกรีต ต้องเป็นยางที่มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี รองรับการยืดหกตัวของคอนกรีต หรือ อะลูมิเนียม กันน้ำ ทนน้ำมัน และสารเคมี ต่อสภาพแวดล้อม และต้อมมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 15-25 ปี. ดังนั้นสูตรการผลิต ต้องเป็นสูตรที่ได้รับการพัฒนามาโดยเฉพาะ ที่ผ่านการทดสอบ ทั้งในเรื่อง Ozone , Tensile Strength , Compression set เป็นต้น 

EXTRUDED RUBBER EXPANSION JOINT