Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

Market Served

Alpha-Seals เราจำหน่าย-ผลิตซีลยางโปรไฟล์ ( Solid Rubber Seal Profiles) ให้หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ก็ต้องการซีลยางโปรไฟล์ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้านการใช้งาน ทั้ง แบบ Cross -Section / คุณสมบัติวัตถุดิบยาง-สูตรยางคอมปาวด์ รวมถึงมาตรฐานการทดสอบ-ควบคุม คุณสมบติพิเศษเฉพาะทาง


ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายขาย  Tel: 02-489-5525 / 098-253-9956

Technical Seals  Tel: 086-307-7319

LINE @ptiglobal

Email: sale@alphaseals.com / ptirubber@hotmail.com

             sale@ptiglobalproducts.co.th

http://www.alphaseals.com

%d bloggers like this: