OUR PRODUCT

OUR PRODUCT

 • ยางซิลิโคนเอ๊กซ์ทรูชั่น
 • ยางโปรไฟล์
 • ซีลตู้อบ
 • ซีลยางกันควัน
 • ซีลยางขอบกระจก
 • ซีลยางขอบกระจก S-Profiles
 • ซีลยางกลมตัน
 • ซีลยางสี่เหลี่ยม
 • ซีลยางปาด
 • ซีลยางกันบาด
 • ซีลยางกันลามไฟ
 • ซีลยาง Silicone Free

AlphaSeals เราผลิตและจำหน่ายซีลยางเอ๊กซ์ทรูชั่นหลากหลายหน้าตัดการใช้งานออกแบบมาสำหรับการนำไปใช้งานในแต่ละประเภท อาทิเช่น ซีลยางขอบประตูตู้อบ ซีลยางกันบาด ซีลยางกันควีน ซีลยางขอบประตูหนีไฟ ซีลยางกันลามไฟ เป็นต้น