Rubber gasket Profiles- ปะเก็นยางโปรไฟล์

Alpha-Seals เราผลิตซีลยางปะเก็น / Rubber Frame  ตามแบบ หลากหลายโปรไฟล์ การใช้งาน เช่น ปะเก็นยางซิลิโคน ( Silicone Gasket) , ซีลยางซิลิโคนฟู้ดเกรด สำหรับบรรจุกล่องอาหาร , ซีลยาง-ประเก็นสำหรับประกอบเครื่องจักร  เป็นต้น  เราสามารถผลิตได้หลากหลาย Size ตาม Spec. การใช้งาน ลดต้นทุน

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งผลิตปะเก็นยางได้ที่

Tel: 02-489-5525  / 098-253-9956

Technical sales : 086-307-7319

LINE @ptiglobal

Email: sale@alphaseals.com / ptirubber@hotmail.com

sale@ptiglobalproducts.co.th

http://www.alphaseals.com