Silicone Extrusion

ยางซิลิโคน เป็นยางที่มีการนำไปใช้งานกันอย่างแพร่หลายเนื่องด้วยคุณสมบัติที่มีช่วงอุณหภูมิการใช้งานกว้าง -70 to +315 °C และยังมีคุณสมบัติเป็นยาง Food Grade (FDA) ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาต ปลอดภัยต่อการนำไปใช้งานด้านอาหาร   ทนสภาพแวดล้อมได้ดี และทนไอน้ำได้ดีเยี่ยม  ด้วยเหตุนี้ ยางซิลิโคนจึงนิยมนำมาผลิตซีลยางโปรไฟล์หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ซีลตู้อบ ยางซิลิโคน ( Oven Door Seals) , ซีล Mushroom profiles , Silicone Rubber Strips , ซีลยางซิลิโคนต่อมุม, ซีลยางกันบาด ซิลิโคน , ซีลยางซิลิโคนทนน้ำมัน , ซีลยางซิลิโคนฟู้ดเกรด , ซีลยางซิลิโคนทนความร้อนสูง , ซีลยางซิลิโคนทนอุณหภูมิต่ำ เป็นต้น

Alpha Seals เราจำหน่ายและผลิตซีลยางโปรไฟล์ซิลิโคน หลากหลาย Cross Section การใช้งานเช่น  e-profiles , P-Profiles , D-Proprofiles , D-Hollow Profiles ,  U Channels ,Rubber Cord , Mushroom ,Omega Shapes ,  Tadpole , Trapezoid Seals Shape ซีลยางซิลิโคนสี่เหลี่ยมคางหมู เป็นต้น ทั้งนี้เรา มีซีลยางซิลิโคนหลากหลายเกรดการใช้งาให้ท่านเลือกใช้ดังนี้

  • Silicone General Purpose
  • Silicone Food Grade (FDA )
  • Silicone Medical Grade ( USP Class VI)
  • Silicone High Heat Resistance ( 220 °C /270 °C /315 °C)
  • Silicone Low Temp. Resistant
  • Silicone Oil Resistant Grade
  • Silicone Flame Retardant ( UL94 V-0)
  • Silicone Steam Resistance
  • Silicone Platinum Grade*** Special Grade

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งผลิตซีลยางโปรไฟล์ได้ที่

ฝ่ายขาย Tel: 02-489-5525 / 098-253-9956

Technical Sales : 086-307-7319

LINE @ptiglobal

Email: sale@alphaseals.com / ptirubber@hotmail.com

sale@ptiglobalproducts.co.th

http://www.alphaseals.com