ซีลยางกันกระแทก EPDM 60 ( Made To Order)

ซีลยางกันกระแทก EPDM 60 เป็นยางซีลยางกันกระแทกที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานประกอบติดตั้งเขากับรถไฟ ซีลยางที่ผลิตมาจากกระบวนการเอ๊กซ์ทรูชั่น ออกแบบไหลผ่าน Die-extrusion ตามแบบหน้าตัดทีี่กำหนด SIZE : 45×52 mm ใช้วัตถุดิยางEPDM 100% ในการผลิต ควบคุมสูตรการผลิตทั้งค่า ozone / Compression set รวมไปถึงค่า Physical Properties ที่ได้ค่ามาตรฐาน