Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

ป้ายกำกับ: ซีลยางกันบาด

16 Posts

ซีลยาง U-Channels ซีลยางกันกระแทก, ซีลยางกันกระแทก, ซีลยางกันกระแทก EPDM, ซีลยางกันบาด U-Channels, ซีลยางกันบาดขอบกระจก, ซีลยางกันบาดร่อง 2 mm, ซีลยางกันบาดอะลูมิเนียม, รับผลิตซีลยางกันกระแทก

ซีลยาง U-Channels ซีลยางกันกระแทก

ซีลยางกันบาด, ซีลยางกันบาด U-Channels, ซีลยางกันบาดขอบกระจก, ซีลยางกันบาดร่อง 5 mm, ซีลยางกันบาดร่อง 6 mm, ซีลยางกันบาดร่อง7 mm, ซีลยางกันบาดอะลูมิเนียม, ซีลยางU-Channels ASU02EP-30X31B60

ซีลยางU-Channels ASU02EP-20X31B60