ซีลยางขอบประตูหนีไฟ ซีลยางกันควัน Tel:092-656-8846

ซีลยางขอบประตูหนีไฟ ซีลยางกันควัน Fire Exit Door Seals เป็นซีลยางที่ใช้งานติดตั้งสำหรับประตูหนีไฟสำหรับโครงสร้างอาคารต่างๆ