Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

HOME

Alpha-Seals เราจำหน่าย-ผลิตซีลยางโปรไฟล์ ( Solid Rubber Profiles) หลากหลาย Cross Section การใช้งาน เช่น e- section / P-Section / D-Section/ D Hollow – Section / U -Channels / Tadpole/Omega หรือตามแบบ Drawing / Spec. เป็นต้น  เรามุ่งเน้นตอบโจทย์การใช้ซีลยางโปรไฟล์ในหลากหลายอุตสาหกรรม  ทั้งการบริการผลิตตามแบบตัวอย่าง ( Made To Order)  / งาน OEM / ซีลยางประกอบเครื่องจักร / ซีลยางขอบกระจก หรือ โครงสร้างอาคารต่างๆ เป็นต้น สำหรับการใช้งาน ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการควบคุมการผลิต มาตรฐานการสากล


ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งผลิตซีลยางโปรไฟล์ได้ที่

ฝ่ายขาย Tel: 02-489-5525 / 09 2656 8846

Technical Sales : 09 8253 9956 ( LINE @ptiglobal)

Email:  ptirubber@hotmail.com / sale@ptiglobalproducts.co.th

http://www.alphaseals.com


Manufactured By : PTI GLOBALPRODUCTS Co.,LTD

Distributed By Pti global Products  Co.,Ltd  & Polytech Industry Co.,Ltd.