Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

ซีลยาง U-Channels

U-Channels Profiles  เป็นซีลยางที่มีลักษณะเป็นรูปตัว U  เป็นซีลที่นิยมใช้งานเช่น ซีลยางกันบาด , ซีลยางขอบกระจก หรือซีลขอบประตู เป็นต้น Alpha Seals เรามี ซีลยาง U- Channels หลากหลาย cross section ตามลักษณะการนำไปใช้งาน พร้อมด้วยวัตถุดิบที่มีใช้ท่านเลือกใช้ เช่น Silicone / EPDM / NBR / CR ( neoprene)  / FKM / CSM /TPV/  TPE / PVC เป็นต้น

Custom U-Channels Profiles

Cross Section : 5-50 mm

Hardness : 40-70 Shore A

Material served  : silicone / FKM (VITON) / EPDM / CR / NBR / CSM / TPV / TPE / PVC เป็นต้น

working Temp : -70 up to +315° C

 

@ptiglobalU-Square Channels

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งผลิตซีลยางได้ที่

Tel: 02-489-5525  / 098-253-9956

Technical sales : 086-307-7319

LINE @ptiglobal

Email: sale@alphaseals.com / ptirubber@hotmail.com

sale@ptiglobalproducts.co.th

http://www.alphaseals.com

 

 

 

 

%d bloggers like this: