ค่า Compression Set คือ

ค่า Compression Set คือ ค่าที่บ่งบอกความสามารถของยางในการรักษาสมบัติความยืดหยุ่นของยาง หลังจากการได้รับแรงกดเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งค่าที่ได้คำนวณมาเป็น %  ค่ายิ่งน้อยนั้นแสดงว่า ยางนั้งยังคงความสามารถในการรักษาความยืดหยุ่นได้ดีนั้นเอง

ค่า Compression Set นี้มีความสำคัญมากกับซีลยางโปรไฟล์  ซึ่งทำหน้าที่เป็นซีล เมื่อได้รับแรงกดระยะเวลาหนึ่ง ก็สามารถรักษาความยืดหยุ่น คืนตัวได้สูง สามารถทำหน้าที่เป็นซีลยางได้เต็มประสิทธิภาพการใช้งาน ไม่เสียรูป  และสามารถใช้งานได้นาน

Oven seals EPDM Rubber