Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

ค่า Compression Set คือ

ค่า Compression Set คือ ค่าที่บ่งบอกความสามารถของยางในการรักษาสมบัติความยืดหยุ่นของยาง หลังจากการได้รับแรงกดเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งค่าที่ได้คำนวณมาเป็น %  ค่ายิ่งน้อยนั้นแสดงว่า ยางนั้งยังคงความสามารถในการรักษาความยืดหยุ่นได้ดีนั้นเอง

ค่า Compression Set นี้มีความสำคัญมากกับซีลยางโปรไฟล์  ซึ่งทำหน้าที่เป็นซีล เมื่อได้รับแรงกดระยะเวลาหนึ่ง ก็สามารถรักษาความยืดหยุ่น คืนตัวได้สูง สามารถทำหน้าที่เป็นซีลยางได้เต็มประสิทธิภาพการใช้งาน ไม่เสียรูป  และสามารถใช้งานได้นาน

Oven seals EPDM Rubber

%d bloggers like this: