Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: +66(0)2-489-5525

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

หมวดหมู่: Rubber Seals Food Grade (FDA)

8 Posts

ซีลตู้อบ, ซีลตู้อบ ฟู้ดเกรด, ซีลตู้อบซิลิโคน Omega Shapes, ซีลยางตู้อบ, ซีลยางตู้อบ Omega Shapes QH171203RO, ซีลยางทนความร้อนสูง, Omega Shape Rubber Profiles, Oven Door Seals FDA, Rubber Profiles : Omega Shapes, Rubber Seals Food Grade (FDA)

ซีลยางตู้อบ Omega Shapes QH171203RO