Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: +66(0)2-489-5525 / 09 8253 9956

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

หมวดหมู่: Window Rubber Seals- Glazing Seals

9 Posts

ซีลยางขอบกระจก GR-EP-002, ซีลยางขอบกระจกรถไฟ, ซีลยางขอบหน้าต่าง, ซีลยางขอบหน้าต่างเครื่องจักร ซีลยางขอบกระจกเครื่องจักร, ซีลยางขอบหน้าต่างเรือ, Rubber Seals For Building & Construction, Rubber Window Seals, Window Rubber Seals- Glazing Seals

ซีลยางขอบกระจก GR-EP-002