Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

หมวดหมู่: e-section

17 Posts

ซีลยางกันบาด, ซีลยางกันบาด U-Channels, ซีลยางกันบาดขอบกระจก, ซีลยางกันบาดร่อง 5 mm, ซีลยางกันบาดร่อง 6 mm, ซีลยางกันบาดร่อง7 mm, ซีลยางกันบาดอะลูมิเนียม, ซีลยางU-Channels ASU02EP-30X31B60, e-section

ซีลยางU-Channels ASU02EP-20X31B60

ซีลยางสี่เหลี่ยมซิลิโคน หนา 3 mm, ซีลยางสี่เหลี่ยมซิลิโคนสีแดงอิฐ, ซีลยางสี่เหลี่ยมซิลิโคนสีแดงอิฐ, ซีลยางสี่เหลี่ยมซิลิโคนสีแดงอิฐ width 50 mm, ซีลยางสี่เหลี่ยมซิลิโคนสีแดงอิฐทนความร้อนสูง, e-section, High Heat Resistance Silicone Rubber Strip, Rubber Strip, Rubber Strips

ซีลยางสี่เหลี่ยมซิลิโคนสีแดงอิฐ 50X5 mm

ซีลตู้อบ, ซีลตู้อบ ฟู้ดเกรด, ซีลตู้อบ e-profile, ซีลตู้อบ Stream, ซีลตู้อบซิลิโคน, ซีลตู้อบซิลิโคนสีแดงอิฐ, ซีลตู้อบทนความร้อนสูง, ซีลตู้อบทนความร้อนสูง e-profiles, ซีลตู้อบพร้อมส่ง, ซีลตู้อบฟู้ดเกรด e-profile, ซีลตู้อบe-profile, ซีลเตาอบ, ท่านกำลังมองหาซีลยางขอบประตูตู้อบ e-profiles, e-section

ซีลยางขอบประตูตู้อบ e-profiles QM171502R

ซีลยางขอบประตูตู้อบ, ซีลยางขอบประตูตู้อบ e-profiles, ท่านกำลังมองหาซีลยางขอบประตูตู้อบ e-profiles, แหล่งรวมซีลยางขอบประตูตู้อบ ประเทศไทย, e-section

ท่านกำลังมองหาซีลยางขอบประตูตู้อบ e-profiles สั่งซื้อได้ที่ Tel: 09 2656 8846