Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

หมวดหมู่: Our Properties

12 Posts

ซีลยางกันกระแทก, ซีลยางกันกระแทก J-Profiles, ซีลยางทนการสึกหรอ, ซีลยางเอ๊กซ์ทรูชั่นกันสึก, รับผลิตซีลยางกันกระแทก, รับผลิตซีลยางเอ๊กซ์ทรูชั่นทนการสึกหรอ, Our Properties

ซีลยางทนการสึกหรอ

ซีลยางทนโอโซน, ซีลยางทนโอโซนสำหรับห้อง LAB, ซีลยางทนโอโซนสำหรับLine การผลิต, ซีลยางทนOzone, ซีลยางสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย, รับผลิตซีลยางทนโอโซน, Our Properties, Ozone Resistance Rubber Seals Profiles

ซีลยางทนโอโซน

ซีลยางทน Potassium Hydroxide 50 %, ซีลยางทนสารเคมี, ซีลยางทนสารเคมี Hydrogen Peroxide, ซีลยางทนสารเคมี Nitric Acid (0-50%), ซีลยางทนสารเคมี Silver Nitrate, ซีลยางทนสารเคมีMEK, รับผลิตซีลยางทนสารเคมี, Chemical resistance, Our Properties

ซีลยางทนสารเคมี

ซีลยางกันควัน UL131302B, ซีลยางกันลามไฟ ซีลยางขอบประตูหนีไฟ, ซีลยางขอบประตูหนีไฟ ซีลยางกันควัน, ซีลยางขอบหน้าต่าง, ซีลยางขอบหน้าต่าง (Window Seals), ซีลยางขอบหน้าต่างเครื่องจักร ซีลยางขอบกระจกเครื่องจักร, ซีลยางขอบหน้าต่างเรือ, ซีลยางทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม, ซีลยางสำหรับ Automotive, ซีลยางเฟอร์นิเจอร์ out door, Our Properties

ซีลยางทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม