Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

ซีลยางซิลิโคนทนน้ำมันและความร้อนสูง

 ซีลยางซิลิโคนทนน้ำมัน ( Oil Resistant Silicone Rubber)  เป็นซีลยางซิลิโคนเกรดพิเศษ สำหรับการใช้งาน ซีลยางที่ต้องการทนความร้อนสูงได้และสามารถทนน้ำมันได้ในขณะเดียวกัน เช่น ซีลตู้อบที่ต้องสัมผัสไอน้ำมัน , ซีลเตาอบ , ปะเก็นยางซิลิโคนทนน้ำมัน เป็นต้น  ดังนั้นซีลยางซิลิโคนเกรดทนน้ำมัน จึงตอบโจทย์การใช้งานอย่างมาก ทั้งเรื่องคุณภาพและต้นทุน

ซีลยางซิลิโคนเกรดทนน้ำมัน.JPG

จำนวนการสั่งผลิตขั้นต่ำ 20 เมตร

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งผลิตซีลยางซิลิโคนทนความร้อน 315 °C ได้ที่

Tel: 02-489-5525

Technical sales : 098-253-9956

LINE ID : ptirubber / LINE @ : @ptiglobal

Email: ptirubber@hotmail.com / sale@ptigloobalproducts.co.th

 

%d bloggers like this: