Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

ซีลยาง H-Profiles

ซีลยาง H-Profiles เป็นซีลยางที่มีลักษณะคล้ายรูปตัว H นิยมใช้สำหรับเป็นซีลหน้าต่าง ซีลขอบกระจกสำหรับโครงสร้างอาคาร หรือโครงสร้างอื่นๆ เป็นต้น

%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87-h-profilesซีลยางขอบกระจก เครื่องจักร H-Shape.JPG

ผลิตซีลยาง H-profiles.jpg

Other H-profiles

%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87-h-profiles-2 %e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87-h-profiles-2 ซีลยาง H-profiles.jpg

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งผลิตซีลยาง  ได้ที่

Alpha-Seals 

Tel: 02-489-5525 / 098-253-9956 ( LINE ID : ptirubber)

Technical Engineer : 086-307-7319

LINE @ptiglobal

Email: ptirubber@hotmail.com / sale@ptiglobalproducts.co.th

 

%d bloggers like this: