Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

ซีลตู้อบ, ซีลตู้อบ ฟู้ดเกรด, ซีลตู้อบ P-Profile, ซีลตู้อบ P-Profile ทนความร้อนสูง315 C, ซีลตู้อบ P-Profiles, ซีลตู้อบฟู้ดเกรด, ซีลยางซิลิโคน P-Profile, ซีลยางซิลิโคน P-Profile สีครีม, ซีลยางตู้อบ, รับผลิตซีลตู้อบP-Profiles

ซีลตู้อบ P-Profiles QH301603PC