Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

ซีลตู้อบอาหาร, ซีลยางประกอบเครื่องจักรฟู้ดเกรด, ซีลยางฟู้ดเกรด ประกอบเครื่องจักรไลน์การผลิต, ซีลยางฟู้ดเกรด O.E.M, ซีลยางฟู้ดเกรดงานซ่อมบำรุงอะไหล่ทดแทนการนำเข้า, ซีลยางโปรไฟล์ฟู้ดเกรดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, ซีลเครื่องใช้ไฟฟ้า, ซีลเตาอบหารหาร

ซีลยางโปรไฟล์ฟู้ดเกรดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

ซีลยางขอบกระจก (Glazing Seals), ซีลยางขอบหน้าต่าง (Window Seals), ซีลยางปะเก็น ( Extruded Rubber Gasket ), ซีลยางโปรไฟล์รถขนส่ง, ซีลยางโปรไฟล์รถทหาร, ซีลยางโปรไฟล์รถบรรทุก, ซีลยางโปรไฟล์รถไฟ, ซีลยางโปรไฟล์สำหรับเรือ

ซีลยางโปรไฟล์สำหรับอุตสาหกรรมขนส่ง