Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

หมวดหมู่: ซีลยางตู้อบ

26 Posts

ซีลตู้อบ, ซีลตู้อบ ฟู้ดเกรด, ซีลตู้อบ P-Profile, ซีลตู้อบ P-Profile ทนความร้อนสูง315 C, ซีลตู้อบ P-Profiles, ซีลตู้อบฟู้ดเกรด, ซีลยางซิลิโคน P-Profile, ซีลยางซิลิโคน P-Profile สีครีม, ซีลยางตู้อบ, รับผลิตซีลตู้อบP-Profiles

ซีลตู้อบ P-Profiles QH301603PC

ซีลตู้อบ, ซีลตู้อบ ฟู้ดเกรด, ซีลตู้อบ e-profile, ซีลตู้อบ e-profiles QS221703W, ซีลตู้อบพร้อมส่ง, ซีลตู้อบฟู้ดเกรด e-profile, ซีลตู้อบสีขาว, ซีลยางขอบประตู e-profiles, ซีลยางขอบประตูตู้อบe-profile, ซีลยางตู้อบ, ซีลยางทนความเย็น e-profile, e-section

ซีลยาง e-profiles QS221703W

ซีลตู้อบ, ซีลตู้อบสีขาว, ซีลยางขอบประตูตู้อบ QS321803W, ซีลยางตู้อบ, ซีลยางตู้อบ e-profiles, ซีลยางตู้อบฟู้ดเกรด e-profiles, ซีลเตาอบ, ซีลเตาอบ Oven door seals, ซีลเตาอบหารหาร, โรงงานผลิตซีลยางตู้อบ T-Profiles, e-section

ซีลยางขอบประตูตู้อบ QS321803W