Rubber Seals Food & Beverage

Alpha seals เราผลิตซีลยางสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม Food & Beverage วัตถุดิบยางที่เราเลือกใช้เป็น Silicone Food Grade (FDA) มีใบรับรองวัตถุดิบ  ปลอดภัยต่อการนำไปใช้งาน ไม่มีกลิ่น ไม่มีรสชาต ทนทานต่อแบคทีเรียและเชื้อรา  สามารถทนการใช้งานอุณหภูมิสูงสุด 220 °C


 


ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายขาย  Tel: 02-489-5525 / 098-253-9956

Technical Seals  Tel: 086-307-7319

LINE @ptiglobal

Email: sale@alphaseals.com / ptirubber@hotmail.com

             sale@ptiglobalproducts.co.th

http://www.alphaseals.com