ซีลยางสี่เหลี่ยมซิลิโคน Silicone Strip

Silicone Rubber Strip เส้นยางซิลิโคนหน้าตัดสี่เหลี่ยม  AlphaSeals™ เรามีจำหน่ายและบริการรับผลิตให้ท่านเลือกใช้งานกว่า 500 แบบ ความหนา 0.5-50 mm และหน้ากว้าง ( Width) 5-100 mm . วัตถุดิบยางซิลิโคนที่เราให้บริการมีทั้งแบบยางซิลิโคนฟู้ดเกรด 220 °C / 270 °C และ 315 °C  เหมาะสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมอาหาร  ทนต่อเชื่อราและแบคทีเรีย ทนการติดไฟ  สามารถทน้ำมันพืช น้ำมันสัตว์และกรดเจือจาง


Silicone Rubber Strips

  • Thickness : 0.5-50 mm
  • Width : 5-100 mm
  • Silicone Type :  Silicone  220 °C / Silicone 270 °C / Silicone 315 °C
  • Hardness : 40-80 Shore A
  • Color : White Translucent / White Transparent / Black / RED / Orange / Grey / Blue . etc.
  • Material Certification : FDA

Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม

Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 0.5 mm
Silicone Rubber Strip 0.5 mm
Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม ความหนา 1 mm
ซิลิโคนเส้นสี่เหลี่ยมความหนา1 mm
Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 1.5 mm
Silicone Rubber Strip 1.5 mm
Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 2 mm
Silicone Rubber Strip 2 mm
Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 3 mm
Silicone Rubber Strip 3 mm
Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 4 mm
Silicone Rubber Strip 4 mm
Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 5 mm
Silicone Rubber Strip 5 mm
Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 6 mm
Silicone Rubber Strip 6 mm
Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 7 mm
Silicone Rubber Strip 7 mm
Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 8 mm
Silicone Rubber Strip 8 mm
Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 9 mm
Silicone Rubber Strip 9 mm
Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 10 mm
Silicone Rubber Strip 10 mm
Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 11 mm
Silicone Rubber Strip 11 mm
Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 12 mm
Silicone Rubber Strip 12 mm
Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 15mm
Silicone Rubber Strip 15 mm
Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 16 mm
Silicone Rubber Strip 16 mm
Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 18 mm
Silicone Rubber Strip 18 mm
Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 20 mm
Silicone Rubber Strip 20 mm
Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 25 mm
Silicone Rubber Strip 25 mm
Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 30 mm
Silicone Rubber Strip 30 mm
Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 40 mm
Silicone Rubber Strip 40 mm
Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 45 mm
Silicone Rubber Strip 45 mm
Silicone Rubber Strips เส้นยางซิลิโคนสี่เหลี่ยม หนา 50 mm
Silicone Rubber Strip 50 mm