Categories
Silicone Rubber Strip SIZE : T4 X W20 mm

Silicone Rubber Strip SIZE : T4 X W20 mm

Silicone Rubber Strip ( FDA)- ซีลยางซิลิโคนฟู้ดเกรด Rubber Strips

  • SIZE : W20 X T 4 mm
  • Hardness 60±5 Shore A
  • Working Temp. : -70 to+220 °C
  • Excellent Ozone & Weather Resistant
  • Material Certification : FDA

P1070133

By PTI GROUP

ผู้ให้บริการรับผลิตชิ้นส่วนยางและพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม เราให้บริการรับผลิตทั้งงาน O.E.M ส่งโรงงานประกอบด้วยมาตรฐานการผลิตสากลและทันสมัย มีการทดสอบทั้ง In-House และ Third Party เราบริการผลิตด้วยกระบวนการเอ๊กซ์ทรูชั่น และการอัดขึ้นรูป