Silicone Extrusion ยางซิลิโคนเอ๊กซ์ทรูชั่น

ซิลิโคนเอ๊กซ์ทรูชั่นหรือซีลยางซิลิโคน เป็นซีลยางที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่องด้วยยางซิลิโคนมีคุณสมบัติเด่น หลากหลายด้าน เช่น ช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่กว้าง -70 to  +315 °C ทนความร้อน และความเย็นได้ดี  ทนต่อสภาพแวดล้อมการใช้งานดีเยี่ยม , มีค่า Compression set ดี ไม่มีรสชาติ ไม่มีกลิ่น ปลอดภัยต่อการนำมาใช้งานด้านอาหาร เป็นต้น   Alpha Seals เราผลิตยางซิลิโคนเอ๊กซ์ทรูชั่น หลากหลายโปรไฟล์ และการใช้งาน เช่น Silicone Rubber Cord , Silicone e-profiles , Silicone P-Profiles , Silicone Mushroom Seals , Omega Silicone Rubber , Silicone Strips , ซีลตู้อบ เป็นต้น

Custom Silicone Extrusion

This slideshow requires JavaScript.

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งผลิตซีลยางซิลิโคนได้ที่

CONTACT US.

Alpha-Seals  Brand

ฝ่ายขาย  Tel: 02-489-5525 / 098-253-9956

Technical Sales  Tel: 086-307-7319

LINE @ptiglobal / LINE ID : ptirubber

Email: ptirubber@hotmail.com /