Alpha Seals - Rubber Extrusion Manufacturing Tel: 0 2489 5525 MB : 09 2656 8846

ผู้ผลิตและจำหน่ายซีลยางโปรไฟล์ เช่น ซิลิโคนเอ็กซ์ทรูชั่น , ซีลยางตู้อบ , ซีลยางขอบประตู , ซีลยางกันกระแทก Fender , ซีลยางขอบกระจก , ซีลยางสำหรับโครงสร้างอาคาร, ซีลยาง FKM (VITON) , ซีลยาง P-Profiles , ซีลยาง e-profiles , ซีลยาง D-profiles , ซีลยางฟู้ดเกรด , ซีลยางทนความร้อนสูง , ซีลยางติดเทปกาว , ซีลยางกันควัน , ซีลยางกันลามไฟ ( UL94 ) เป็นต้น

Silicone Extrusion ยางซิลิโคนเอ๊กซ์ทรูชั่น

ซิลิโคนเอ๊กซ์ทรูชั่นหรือซีลยางซิลิโคน เป็นซีลยางที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่องด้วยยางซิลิโคนมีคุณสมบัติเด่น หลากหลายด้าน เช่น ช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่กว้าง -70 to  +315 °C ทนความร้อน และความเย็นได้ดี  ทนต่อสภาพแวดล้อมการใช้งานดีเยี่ยม , มีค่า Compression set ดี ไม่มีรสชาติ ไม่มีกลิ่น ปลอดภัยต่อการนำมาใช้งานด้านอาหาร เป็นต้น   Alpha Seals เราผลิตยางซิลิโคนเอ๊กซ์ทรูชั่น หลากหลายโปรไฟล์ และการใช้งาน เช่น Silicone Rubber Cord , Silicone e-profiles , Silicone P-Profiles , Silicone Mushroom Seals , Omega Silicone Rubber , Silicone Strips , ซีลตู้อบ เป็นต้น

Custom Silicone Extrusion

This slideshow requires JavaScript.

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งผลิตซีลยางซิลิโคนได้ที่

CONTACT US.

Alpha-Seals  Brand

ฝ่ายขาย  Tel: 02-489-5525 / 098-253-9956

Technical Sales  Tel: 086-307-7319

LINE @ptiglobal / LINE ID : ptirubber

Email: ptirubber@hotmail.com / sale@ptiglobalproducts.co.th

%d bloggers like this: